Milla Says

Søk Kommunen

MillaSays Tegn til tale

Milla Says Tegn Til Tale

Ledende innen Alternativ og Supplerende Kommunikasjon av Tegn Til Tale

Se hvordan Emil og Grobunn bruker Milla Says for å kommunisere seg i mellom

Se hvordan Leonardo bruker Milla Says for å lære seg å kommunisere med de rundt.

Tidlig innsats betyr alt.

Søk Nav Hjelpemiddel-sentralen

Milla Says Kommunikasjonspakke

Kommunikasjonspakken Milla Says gir deg de 2 appene, Sharing by Milla Says og Communicator by Milla Says, som kommuniserer og sørger for at språkmiljøet jobber godt sammen. Appene gir Tegn Til Tale bruker en egen tjeneste for å kunne kommunisere selvstendig med de rundt seg. Vi hjelper deg med søknaden til NAV.

 

Hos Milla Says brenner vi for å forenkle kommunikasjonen, og tilbyr dermed muligheten for å prøve tjenesten helt gratis i 45 dager. 

Søk Kommunen

Milla Says Opplæring og læringspakke.

«Opplæring og læringspakken Milla Says» gir deg også 2 apper som kommuniserer og sørger for at språkmiljøet jobber godt sammen. I denne pakken får dere samhandlingsappen Sharing og læringsspillet SayWhat.


Appene gir hele språkmiljøet rundt Tegn Til Tale bruker en unik plattform for å bygge tegnbruker sine personlige tegn og sørge for at alle i miljøet får varsling hver gang det legges inn nye tegn. I pakken får dere 3 lisenser på læringsspillet SayWhat og knytte det til tegnbruker sine personlige tegn-filmer og spille med disse.

 

Vi hjelper dere med hvordan dere går frem mot kommunen for å få denne pakken.

MillaSays Communicator

Dette er en Tegn til Tale app som er koblet opp mot administrasjonstjenesten Sharing by Milla Says (som språkmiljøet jobber i), slik at tegn og innhold blir synkronisert over til ASK bruker sin egen enhet, Communicator by Milla Says.

Målsetningen med produktet er at brukere selv skal kunne stå mer uavhengig, og kunne kommunisere med alle rundt seg. De som har Tegn Til Tale som ASK skal også kunne kommunisere selvstendig og få stimulert sin språkutvikling med sin kommunikasjonsform via denne Tegn til Tale App.

Teknologien og oppbygningen er unik for ASK brukere som har Tegn Til Tale som sin kommunikasjonsform.
Dette er ikke gjort tidligere, og Milla Says gir Tegn Til Tale brukere for første gang mulighet til å ha med seg en egen talemaskin på lik linje som de som benytter grafisk kommunikasjon via symboler. Vi gir Tegn Til Tale brukeren en egen talemaskin basert på Tegn som språk og at de skal ha muligheten til å bli forstått når personer rundt ikke forstår.

Tegn Til Tale app og program brukere får en talemaskin som blir deres egne og unike digitale tolk slik at de er uavhengig av sine nærpersoner til å tolke for dem.

For at målsetningen og mestringsfølelsen skal oppnås kreves det tett og aktiv bruk av pakken i språkmiljøet. Programvaren Milla Says Communicator tilbys ferdig installert på for eksempel en iPad 32gb med wifi, samt tilbehøret Targus Rugged case og bærestropp ved søknad også på dette.

MillaSays Communicator
MillaSays Sharing

En egen programvare for at nærpersonene (familie, operative fagmiljøet som jobber med bruker sitt språk og bruker selv) skal kunne jobbe godt sammen for å stimulere språkutviklingen til barnet eller den voksne.

Det er i denne programvaren at dere administrerer, tilpasser og tilrettelegger for bruker sitt språk. I Nettverket eller språkmiljøet som opprettes i Sharing har du ubegrenset med nettverksmedlemmer og ubegrenset med lagring og bruk.

Alle medlemmer i nettverket oppretter sin egen profil og har tilgang til nettverket i appen på mobil og nettbrett og i nettleser ved å logge seg inn på PC.

Dette gjøres ved å legge inn nye tegn-filmer av bruker selv (eller andre nærpersoner som kjenner brukers tegn og behov for tegn), knyttet til et bilde eller et symbol eller PCS. Viktigheten av å legge et bilde eller symbol til tegnfilmen er for at de brukerne som ikke kan lese, ser bildet eller symbolet som deres tekst for selv å kunne navigere seg fram til ønsket uttrykk eller behov der tegnfilmen kommer frem. Alle tegn kategoriseres, slik at det er naturlig og enkelt for ASK bruker selv å kunne navigere i sitt eget kommunikasjonshjelpemiddel, Communicator by Milla Says.

Prøv Milla Says’ pedagogiske spill. Man kan spille med Tegn Til Tale brukers egne tegn, eller med mer enn 1000 sentrale tegn basert på norsk tegnspråk.

Milla Says Kommunikasjonspakke er et digitalt verktøy som hjelper barn, unge og voksne med kommunikasjonsutfordringer og som benytter tegn til tale som sin alternative og supplerende kommunikasjon (ASK).

SayWhat - Enkeltspiller

Spillet lastes enkelt ned i AppStore eller Google Play. Man kan spille 10 gratis runder av spillet uten abonnement.

Man kan spille med de personlige tegnene som tegnbruker har i sin tegnbank i Sharing*. Dette passer både for tegnbruker selv, familien, venner og de som jobber med tegnbruker.

Det er også mulig å laste ned læringsspillet selv om du ikke er knyttet til en bruker med egne tegn. Du kan da spille med over 1000 tegn hentet fra norsk tegnspråk.

Tegn Til Tale bruker må ha et nettverk rundt seg i Sharing by Milla Says, hvor det er lagt inn tegn det jobbes med og tegn bruker kan.

Kontakt Oss

Kontakt vårt team for spørsmål, kurs eller søknad til NAV.

Millasays Hilde

Hilde Sofie
Mordt

Vernepleier med videreutdanning i blant annet ASK.

Aleksander Helmersberg

Pappa til Milla med DS og grunnen til at
Milla Says ble etablert.