Milla Says

Søk Kommunen

MillaSays Tegn til tale

MillaSays

Om Oss

Hvordan Startet Milla Says?

Selskapet er ledet av gründer Aleksander Helmersberg. I desember 2011 fikk de datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med forsinket verbal tale og foreldrene fikk tidlig beskjed om at de måtte lære å kommunisere ved hjelp av tegn.

Vi ble introdusert for norsk tegnspråk, og Tegn Til Tale. Utfordringene kom på rekke og rad, men den største utfordringen var å sørge for at alle rundt henne forsto hennes tegn og at alle brukte tegn tilbake i sin kommunikasjon med henne, forteller gründeren.

Helmersberg oppdaget fort at det læringen av tegn bød på utfordringer. Mye av materialet var papirbasert og gammeldags, noe som verken engasjerte eller ga en god læringssituasjon.

– Etter å ha intervjuet 120 foreldre og pedagoger oppdaget jeg at dette ga presserende utfordringer for mange. Jeg var nødt til å gjøre noe, sier Helmersberg.

I oktober 2014 sluttet Aleksander i fast jobb, og tømte sparekontoene for å lage de løsningene som familien selv savnet.

Det er i denne programvaren at dere administrerer, tilpasser og tilrettelegger for bruker sitt språk. I Nettverket eller språkmiljøet som opprettes i Sharing har du ubegrenset med nettverksmedlemmer og ubegrenset med lagring og bruk.

Alle medlemmer i nettverket oppretter sin egen profil og har tilgang til nettverket i appen på mobil og nettbrett og i nettleser ved å logge seg inn på PC.

Dette gjøres ved å legge inn nye tegn-filmer av bruker selv (eller andre nærpersoner som kjenner brukers tegn og behov for tegn), knyttet til et bilde eller et symbol eller PCS. Viktigheten av å legge et bilde eller symbol til tegnfilmen er for at de brukerne som ikke kan lese, ser bildet eller symbolet som deres tekst for selv å kunne navigere seg fram til ønsket uttrykk eller behov der tegnfilmen kommer frem. Alle tegn kategoriseres, slik at det er naturlig og enkelt for ASK bruker selv å kunne navigere i sitt eget kommunikasjonshjelpemiddel, Communicator by Milla Says.

Milla Says har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere både strategisk og økonomisk. Innovasjon Norge så viktigheten og innovasjonen i Milla Says, og har åpnet mange dører for at vi kunne realisere produkt og selskap. Det siste og største samarbeidet med Innovasjon Norge har vi i vårt felles Forsknings og Utviklingsprosjekt (FOU) sammen med Ålesund Kommune.

Milla Says Kommunikasjonspakke er et digitalt verktøy som hjelper barn, unge og voksne med kommunikasjonsutfordringer og som benytter tegn til tale som sin alternative og supplerende kommunikasjon (ASK).

Takk til støttespillere, partnere, sponsorer

Milla Says har mange gode støttespillere og samarbeidspartnere både strategisk og økonomisk. Innovasjon Norge så viktigheten og innovasjonen i Milla Says, og har åpnet mange dører for at vi kunne realisere produkt og selskap. Det siste og største samarbeidet med Innovasjon Norge har vi i vårt felles Forsknings og Utviklingsprosjekt (FOU) sammen med Ålesund Kommune.

 

Prøv Gratis I Dag

Bygg korrekt språkmiljø. Selv om vi har laget et digitalt og unikt hjelpemiddel for Tegn Til Tale brukere kan det være nytt og krevende å komme i gang. Derfor er tilgjengelighet for deg vår prioritet nummer en og den er selvfølgelig gratis. Bruk oss, spør oss og du vil få en god opplevelse.

 

Vårt Team

Millasays Hilde

Hilde Sofie
Mordt

Vernepleier med videreutdanning i blant annet ASK.

Aleksander Helmersberg

Pappa til Milla med DS og grunnen til at
Milla Says ble etablert.