Milla Says

Søk Kommunen

MillaSays Tegn til tale

Søk Nav Hjelpemiddel
sentralen

Kommunikasjonspakken Milla Says

Kommunikasjonshjelpemiddel pakken fra Milla Says er unik for alle som kommuniserer med Tegn Til Tale.
Milla Says mener Alle har rett til å bli forstått på sitt språk.

Milla Says tilbyr kommunikasjonshjelpemiddel for barn, ungdom og voksne som kommuniserer med Tegn Til Tale og Norsk med Tegnstøtte.

I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset bak vårt hjelpemiddel fokusert på gode tiltak så tidlig som mulig.

Kommunikasjonspakkene fra Milla Says kan søkes om til barn, ungdom og voksne som har forsinket eller forventet forsinket språkutvikling på grunn av diagnoser som Downs syndrom, CP, autisme eller hørselshemning og der det er kartlagt og bestemt at kommunikasjonsform skal være Tegn Til Tale.

MillaSays Tegn til tale

Søknadsprosessen

Søknad om kommunikasjonshjelpemiddel fyller du ut på NAV sin hjemmeside.

Søkeren skal ha et varig behov for hjelpemiddelet, og en uttalelse fra en sakkyndig om brukerens behov skal følge søknaden.

Uttalelsen kan du for eksempel få fra PP-tjenesten i din kommune, Habiliteringstjenesten i ditt fylke eller Statped. Alle som jobber i helse, omsorg eller oppvekstsektoren har plikt til å hjelpe deg med å søke om du trenger det.

NAV hjelpemiddelsentral har også egne rådgivere som er klare til å bistå dere i denne prosessen.

Et hjelpemiddel fra NAV er ikke ment til bruk i språktrening og undervisning, men til støtte i hverdagen.

Derfor skal du ikke søke om Milla Says for at bruker eller nettverket skal lære seg tegn. Dere søker for at bruker trenger et kommunikasjonshjelpemiddel for egen del.

Mange som søker Milla Says sin Kommunikasjonshjelpemiddel pakke har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden.

De som har prøvd øvrige løsninger og ikke lykkes, trenger fortsatt en løsning og et system som kan gi dem et språk basert på Tegn til Tale og egne uttrykk. Milla Says spiller en viktig rolle her. Milla Says sin Kommunikasjonspakke styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med utfordring knyttet til kommunikasjon.

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om Kommunikasjonspakken Milla Says via NAV Hjelpemiddelsentral og produktet dersom dere får dette, ta gjerne kontakt med oss.

Hvem Kan Søke?

 1. Dersom du har et varig behov for kommunikasjons-hjelpemiddel, minimum 2 år, kan du søke NAV om utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.
 2. Det er kartlagt av PPT/ Habiliteringen eller andre at søker trenger Tegn Til Tale som sin supplerende kommunikasjon.
 3. Du har testet ut andre kommunikasjonshjelpemidler og ser at det ikke fungerer eller hjelper søker sin kommunikasjonsutvikling.

Tegn Til Tale App og Pakke

Hva Får du i Pakken?

Communicator

Tegn til Tale bruker sin egen kommunikasjonsenhet 

Lisens/App med Communicator by MS

Foreldrekontroll i egne innstillinger

Offline-Modus

Sharing

Administrasjonstjenesten for Nettverket/Språkmiljøet

Administrering

Ubegrenset antall Brukere

Bygge personlig tegnbank 

Samhandlingsplattform

MillaSay Webinar Tegn til Tale

Inkludert i Leveransen

Inntil 5 års Tilgang. 

Ubegrenset Support og Opplæring inkludert.

Ubegrenset teknisk støtte. 

Ubegrenset Lagring. 

Gratis Porgramvareoppdateringer av Sharing og Communcator by Milla Says.

Tips og råd for en god søknad

Hovedgrunnen til at du søker Kommunikasjonspakken Milla Says, er fordi det er kartlagt at Tegn Til Tale er søker sin kommunikasjonsform.

Alle har krav på å bli forstått på sitt språk og kunne gjøre seg forstått på sitt språk, med sin kommunikasjonsform. Med Milla Says får du et hjelpemiddel som gir deg mulighet til dette. Vi gir deg noen gode tips og råd du må tenke på når du skal søke.

 1. Innhent en uttalelse fra PPT eller andre relevante om utfordringene knyttet til brukerens kommunikasjon, hvilke kommunikasjonsform som vil være best og hvorfor behovet for en kommunikasjonsløsning er til stede.
 2. I tillegg til konvensjonelle tegn, har søkere gjerne mange personlige uttrykk. Ved hjelp av Communicator vil brukeren få en bedre og mer synlig systematisering av sitt eget språk. Den gir også en unik mulighet til selv å kunne formidle sine behov og ønsker til sine omgivelser.

 3. Vær tydelig på at Milla Says Communicator skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon – en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.

 4. Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk.

 5. Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer – øke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon.

 6. Kan ofte være nyttig å beskrive en kommunikasjonsplan der de viktige nærpersonene rundt er med å tilpasse og bygge bruker sin kommunikasjonstjeneste. Et samarbeid mellom spesialpedagog og hjemmet.

 7. Det kan være regionale nyanser i krav og fremgangsmåte i de ulike nav regionen. Ta gjerne kontakt for å høre hvordan kravet er i din region.

Tillegg Det kan Søkes Om

Det er mulig å søke på kommunikasjonspakken og i tillegg få Communicator By Milla Says som en egen lisens som kan lastes ned på privat iPad eller iPhone. Vi anbefaler likevel at dere søker om full pakke med iPad, beskyttelsesdeksel og skulderreim. 

Communicator har eget HMS Nummer dere må fylle inn. For iPad, deksel og skulderreim, er det egne HMS Nummer som må med inn i samme søknad. 

Milla Says kommunikasjonspakke er et kommunikasjonshjelpemiddel du kan søke på ved ditt regionale NAV Hjelpemiddelsentral.

 • Communicator by Milla Says HMS Nummer: 242481
 • iPad HMS nummer: 292349
 • Deksel HMS nummer: 290544.
 • Skulderreim HMS nummer: 290547

Vi ønsker å være Tilgjengelig for deg hele veien

Vi ønsker å være best på tilgjengelighet og support. Derfor er vi tilgjengelig for deg når du trenger support.

Teknisk Support

Vi har teknisk support hver dag fra 08.00 til 20.00 på telefon, chat og mail. 

Dyktig Veileder

Benytt deg samtidig av vår dyktige veileder ubegrenset.

Vi hjelper ofte med

Oppstart og “Kom i gang hjelp”. Generell innføring og assistanse av tjenesten. 

Opplæring av nye personer i språkmiljøet for at tegnbruker skal få mer selvstendighet. 

Bistå ved overgang for tegnbruker, for eksempel overgang fra barnehage til skole, eller andre overganger. 

Være tilstede når det er behov for motivasjon eller spørsmål. 

 

Ring meg eller send meg en melding så kan jeg hjelpe deg med søknadsprosessen

Millasays Hilde

Hilde Sofie Mordt

Vernepleier med videreutdanning i blant annet ASK.