Milla Says

Søk Kommunen

MillaSays Tegn til tale

Milla Says Kommunikasjonshjelpemiddel

Vi Hjelper Deg å Søke NAV

Milla Says sin Kommunikasjonshjelpemiddel pakke er et digitalt verktøy som hjelper barn, unge og voksne med utfordringer innen kommunikasjon og som benytter Tegn til Tale som sitt alternative og supplerende kommunikasjonsmedium (ASK).

Pakken fra Milla Says er unik for brukere av Tegn til Tale. Grundig opplæring og god pedagogisk veiledning er viktig for at språkmiljøet skal hjelpe brukeren til å kunne kommunisere bedre og mer selvstendig med alle rundt seg på sin kommunikasjonsform.

MillaSays Sharing

Søknadsprosessen

Søknad om kommunikasjonshjelpemiddel fyller du ut på NAV sin hjemmeside.

Søkeren skal ha et varig behov for hjelpemiddelet, og en uttalelse fra en sakkyndig om brukerens behov skal følge søknaden.

Uttalelsen kan du for eksempel få fra PP-tjenesten i din kommune, Habiliteringstjenesten i ditt fylke eller Statped. Alle som jobber i helse, omsorg eller oppvekstsektoren har plikt til å hjelpe deg med å søke om du trenger det.

NAV hjelpemiddelsentral har også egne rådgivere som er klare til å bistå dere i denne prosessen.

Viktig å Huske

Et hjelpemiddel fra NAV er ikke ment til bruk i språktrening og undervisning, men til støtte i hverdagen.

Derfor skal du ikke søke om Milla Says for at bruker eller nettverket skal lære seg tegn. Dere søker for at bruker trenger et kommunikasjonshjelpemiddel for egen del.

Mange som søker Milla Says sin Kommunikasjonshjelpemiddel pakke har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden.

De som har prøvd øvrige løsninger og ikke lykkes, trenger fortsatt en løsning og et system som kan gi dem et språk basert på Tegn til Tale og egne uttrykk. Milla Says spiller en viktig rolle her. Milla Says sin Kommunikasjonspakke styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med utfordring knyttet til kommunikasjon.

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om Kommunikasjonspakken Milla Says via NAV Hjelpemiddelsentral og produktet dersom dere får dette, ta gjerne kontakt med oss.

Veiledning og Kursing

Vi gir veiledning og kursing om produkter dere kan søke om fra NAV Hjelpemiddelsentral.

 

Kontakt ASK Ekspert Hilde-Sofie Mordt:

+47 952 67 161

hilde.sofie@millasays.com

Kommunikasjonshjelpemiddel
Tips og råd til en god søknad

Hovedgrunnen til at du søker Kommunikasjonspakken Milla Says, er fordi det er kartlagt at Tegn Til Tale er søker sin kommunikasjonsform.

Alle har krav på å bli forstått på sitt språk og kunne gjøre seg forstått på sitt språk, med sin kommunikasjonsform. Med Milla Says får du et hjelpemiddel som gir deg mulighet til dette. Vi gir deg noen gode tips og råd du må tenke på når du skal søke.

 

  • Innhent en uttalelse fra PPT eller andre relevante om utfordringene knyttet til brukerens kommunikasjon, hvilke kommunikasjonsform som vil være best og hvorfor behovet for en kommunikasjonsløsning er til stede.

  • I tillegg til konvensjonelle tegn, har søkere gjerne mange personlige uttrykk. Ved hjelp av Communicator vil brukeren få en bedre og mer synlig systematisering av sitt eget språk. Den gir også en unik mulighet til selv å kunne formidle sine behov og ønsker til sine omgivelser.

  • Vær tydelig på at Milla Says Communicator skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon – en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.

  • Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk.

  • Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer – øke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon.

  • Kan ofte være nyttig å beskrive en kommunikasjonsplan der de viktige nærpersonene rundt er med å tilpasse og bygge bruker sin kommunikasjonstjeneste. Et samarbeid mellom spesialpedagog og hjemmet.

  • Det kan være regionale nyanser i krav og fremgangsmåte i de ulike nav regionen. Ta gjerne kontakt for å høre hvordan kravet er i din region.

Vårt Team

Millasays Hilde

Hilde Sofie Mordt

Vernepleier med videreutdanning i blant annet ASK.

Aleksander Helmersberg

Pappa til Milla med DS og grunnen til at
Milla Says ble etablert.